Search News Posts

 • Contact 038-9999-139

 • Support 038-9999-145

Home

Quản Lý Nhân Sự

Quản Lý Nhân Sự

Phần mềm quản lý Nhân sự – Tiền lương

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Phân hệ quản lý nhân sự – tiền lương của Lego-ERP cung cấp các chức năng:

 • Quản lý nhân viên
  • Quản lý thông tin nhân viên
  • Quản lý hợp đồng
  • Quản lý phòng ban
  • Quản lý tài liệu của nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
  • Quản lý đề nghị tuyển dụng
  • Quản lý tuyển dụng
  • Quản lý ứng viên
 • Quản lý đào tạo
  • Quản lý loại chứng chỉ
  • Quản lý chứng chỉ của nhân viên
  • Quản lý đề nghị đào tạo
  • Quản lý khóa đào tạo
 • Quản lý lương
  • Quản lý trợ cấp công trường/ trợ cấp cơm trưa/ thưởng lễ
  • Quản lý tạm ứng
  • Quản lý chấm công
  • Quản lý công thức tính lương
  • Quản lý phiếu lương của nhân viên
  • Quản lý bảng lương
 • Quản lý chi tiêu
  • Quản lý loại chi tiêu
  • Quản lý danh sách chi tiêu
 • Quản lý ngày nghỉ
  • Quản lý loại ngày nghỉ
  • Quản lý ngày nghỉ của nhân viên
  • Cấp phép số ngày nghỉ hang năm cho nhân viên
  • Đề nghị xin nghi phép
 • Quản lý phương tiện
  • Quản lý các phương tiện
  • Quản lý chi phí phương tiện
  • Quản lý đổ xăng xe
 • Quản lý bảo trì
  • Quản lý thiết bị của công ty
  • Yêu cầu bảo trì
  • Lịch bảo trì