Search News Posts

 • Contact 038-9999-139

 • Support 038-9999-145

Home

Quản Lý Bán Hàng

Quản Lý Bán Hàng

Phân hệ quản lý bán hàng

Cung cấp một giải pháp tổng thể cho việc quản lý bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ, chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chuỗi siêu thị. Phân hệ quản lý bán hàng cung cấp đầy đủ các chức năng cần có cho một doanh nghiệp bán lẻ, bao gồm: quản lý danh mục hàng hóa, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, quản lý quan hệ khách hàng, phần mềm bán hàng tại quầy:

 • Bán hang tại quầy
  • Quản lý sản phẩm bán
  • Quản lý khách hang
  • Quản lý báo giá
  • Quản lý đơn hang
  • Quản lý hóa đơn
 • Mua hang
  • Quản lý sản phẩm mua
  • Quản lý nhà cung cấp
  • Quản lý yêu cầu báo giá
  • Quản lý đơn mua hang
  • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý tồn kho
  • Quản lý các địa điểm
  • Quản lý kho hang
  • Điều chỉnh tồn kho
  • Quản lý nhập kho, xuất kho, dịch chuyển nội bộ
  • Định mức sản phẩm: nếu số lượng sp trong kho ít hơn so với quy định thì sẽ thực hiện mua hàng hoặc sản xuất
 • Quản lý quan hệ khách hang
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý cơ hội bán hang
  • Quản lý báo giá
  • Quản lý kênh bán hang