Search News Posts

  • Contact 038-9999-139

  • Support 038-9999-145

Home

Giải Pháp Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể

Giải Pháp Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể

Hệ thống phần mềm Lego-ERP được thiết kế và phát triển bởi công ty cổ phần công nghệ cao Sao Bắc Đẩu. Lego-ERP được thiết kế theo kiến trúc lắp ghép các khối chức năng (tương tự mô hình Lego), cho phép dễ dàng triển khai tích hợp từng khối chức năng hoặc tích hợp nhiều khối chức năng trên cùng một nền tảng phần mềm.
Lego-ERP được xây dựng theo hướng tập trung vào trải nghiệm người dùng, giúp cho việc sử dụng và thao tác trên phần mềm Lego-ERP thực sự đơn giản, dễ dàng, hướng tới sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng.
Với thiết kế Lego và tập trung vào nâng cao trải nghiệm người dùng sẽ giúp cho việc triển khai phần mềm Lego-ERP tại các doanh nghiệp sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.
Phần mềm Lego-ERP được đóng gói theo các phân hệ, mỗi phân hệ sẽ phù hợp với một hoặc vài nhóm khách hàng khác nhau. Các phân hệ được cung cấp trong phần mềm Lego-ERP phiên bản này bao gồm:
– Phân hệ quản lý nhân sự: phù hợp cho toàn bộ các công ty cần phần mềm quản lý nhân sự.
– Phân hệ quản lý sản xuất: phù hợp với các công ty làm về sản xuất.
– Phân hệ bán hàng: phù hợp với các công ty về kinh doanh, bán lẻ
– Phân hệ quản lý tài sản: phù hợp với các công ty cần quản lý tài sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *