Opening Hours: Mon - Sat 8.00 - 18.00

Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Văn hóa doanh nghiệp

Sứ mệnh: Tạo ra các giải pháp công nghệ toàn diện, hiện đại và thân thiện nhằm giúp các doanh nghiệp quản trị hệ thống chuỗi giá trị ngành Dược

Giá trị cốt lõi: Dẫn đầu về việc áp dụng công nghệ số trong các hoạt động ngành Dược

Văn hóa doanh nghiệp: Chuyên nghiệp – Linh hoạt – Hiệu quả là ba thành tố quan trọng tạo nên Văn hóa doanh nghiệp của GMP Marketing

Công ty cổ phần tiếp thị GMP.

Liên hệ

Số 22, Lô 4, Chung cư văn phòng Quốc hội Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
038.728.1311