Search News Posts

Validating credentials, please wait...
ERP Cho Ngành Dược
ERP Cho Ngành Dược

Lego-ERP cho ngành dược là bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp được thiết kế và xây dựng chuyên biệt cho lĩnh vực dược, phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối dược. Các chức năng, nghiệp vụ trên Lego-ERP đều được xây dung phù hợp với quy trình, nghiệp vụ trong lĩnh vực dược, đáp ưng các tiêu chuẩn GMP – GLP – GSP – GDP – GPP. 

Lego-ERP Giúp Đơn Giản Hóa Việc Ứng Dụng CNTT Cho Các Doanh Nghiệp Dược

Chi Phí Hợp Lý

Được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp dược, giúp Lego-ERP được tối ưu hóa về thiết kế/ kiến trúc/ tính năng nhằm phù hợp nhất với các quy trình nghiệp vụ cho các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh/ và phân phối dược, giúp tố ưu hóa về chi phí phần mềm. Là phần mềm chuyên cho lĩnh vực dược, giúp giảm chi phí và thời gian khi triển khai phần mềm.

Tùy Chỉnh Linh Hoạt

Được thiết kế theo kiến trúc module, Lego-ERP cho phép dễ dàng tùy chỉnh các chức năng của phần mềm theo các quy trình/nghiệp vụ riêng của  từng doanh nghiệp. Nhờ đó Lego-ERP vừa đáp ứng được các quy trình, tiêu chuẩn chung của ngành dược, vừa phù hợp với đặc thù riêng của từng doanh nghiệp

Dịch Vụ Hàng Đầu

Với chúng tôi khách hàng luôn là ông chủ quyền lực nhất. Do vậy tất cả các quy trình/ nghệp vụ, tất cả các chỉ tiêu đánh giá nhân viên tại GMPm đều hướng tới chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất. Với đội ngũ tư vấn là các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh/phân phối  dược, đội ngũ kỹ sư phần mềm có nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật triển khai phần mềm lành nghề, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng, thành thạo xử lý các trường hợp dù khó nhất.

Kinh Nghiệm Triển Khai

Với đội ngũ kỹ sư phần mềm đã có nhiều năm tham gia phát triển các phần mềm cho ngành dược, chúng tôi am hiểu các quy trình, tiêu chuẩn trong ngành và tin học hóa các quy trình, tiêu chuẩn đó thành bộ phần mềm Lego-ERP. Với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho nhiều doanh nghiệp trong ngành, chúng tôi tự tin có thể tư vấn, xây dựng, trển khai thành công với chất lượng cao các phần mềm, dịch vụ CNTT  cho các quý khách hàng trong lĩnh vực dược.

Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược

Quản lý đầy đủ các quy trình trong quá trình sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Phần Mềm Quản Lý Phân Phối Dược

Quản lý đầy đủ các quy trình trong quá trình phân phối dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng